مد فشن دختر روز


بکار بردن آرایش غلیظ، جواهرات فراوان و یا رنگ های زیاد ایده چندانجالبی نیست. پس سعی کنید این قانون را در نحوه انتخاب و پوشیدن لباسهایتان رعایت کنید.
در اکثر طرح ها و لباس ها ، قانون این است: هر چه ساده تر، بهتر
بکار بردن آرایش غلیظ، جواهرات فراوان و یا رنگ های زیاد ایده چندان جالبینیست. پس سعی کنید این قانون را در نحوه انتخاب و پوشیدن لباس هایتانرعایت کنید؛ هر چه ساده تر ، بهتر
هر طرح و لباسی باید تنها یک علامت و نقطه قابل توجه داشته باشد؛‌نه بیشتر
برای مثال ، اگر می خواهید جذاب به نظر برسید، به جای به نمایش گذاشتنتمام اعضای بدن‌،‌ کافی است یک دامن کوتاه بپوشید که پاهای زیبایتان را بهمعرض نمایش بگذارد.
همچنین توجه داشته باشید که لباس هایتان زیادی باز نباشند. هر سبک لباس باید تاثیر خاصی روی اطرافیان ما داشته باشد.
یک لباس تنگ و چسبان بهتر از لباس های باز است.

مطمئن باشید با پوشیدن یک لباس ساده و شیک بیشتر از خانم هایی که لباسهای باز می پوشند و جواهرات فراوانی به خود آویزان می‌کنند، مورد توجهقرار خواهید گرفت.