رنگ مو :

موی سر شامل ساقه و ریشه میباشد
- مـو یـک بـافـت مـرده است ( بغیر از ریشه ) که از پروتئین
کراتیـن تشکیل یافته.
- موی سر بطور طبیعی ماهی ۱ سانتیمتر رشد میکنـد.
- طول عمر هر تار مو روی سر ۵-۳ سال میباشد.
- هر انسان بطور متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار عدد مو بر سر خود دارد.

ساقه مو شامل ۳ قسمت میباشد:

۱- قشر خارجی(CUTICLE): این لایه که پولک مانند بوده و همـانـند فـلسمـاهـی در حالت عادی بروی هم خوابیده اند اما در صورت تماس بـا مـوادشـیمیایی تحریک شده و بـاز می گردنـد و مــعمولا ۴ روز طول میکشد تا بهحالت اول خود بازگردند. قـشر خارجی وظیفه محافظت از مو در مقابل نور، هواو شستشو را بعهده دارد.

۲- لایه میانی(CORTEX): کراتین و رنگدانه های مو (PIGMENT) در این لایهقرار دارند. ضخامت، قابلیت ارتجاعی و استحکام مو به آن بستگی دارد.رنـگدانه هـای مـو بـصورت دانه های ریز ملانین (MELANIN) بوده کـه درکیـسه هـای ریـزی موسـوم بـه آلـوئول قرار گرفته اند. کورتکس مو در اثراکسیداسون بیش از حد توسط اکسیـدان و فـر و همـچنین استفاده از شامپوهاینامناسب و برس زدن خشن آسب می بیند.

۳- قسمت مرکزی(MEDULA): این قسمت تو خالی و یا پر می باشد.

انواع رنگ مو

۱- رنگ مـوی موقتی: این رنگ تنها بروی کوتیکول مو قرار می گیرد و بهکرتکس نفوذ نمیکند – با یک یا دو بار شامپو زدن از میان می رود – فاقدآمونـیاک و پیروکسید هیدروژن است – مدت زمان انجام آن ۱۵ دقیقه میباشد.

۲- رنگ موی نیمه دائمی: رنـگ حـاوی مـقدار انـدکـی آمونیاک و پیروکسیـدهیـدروژن میباشد – معمولا ۱۲-۶ هفته دوام دارد – مدت زمان انجام آن ۱٫۵ساعت می باشد.

۳- رنگ موی دائمی: فـرمـول رنـگ طبـیـعـی مـو را تغییر می دهد – حـاویآمـونـیـاک و پیروکسید هیدروژن میباشد – رنگ با رنگدانه های مو ترکیبمیشود – پس از ۶-۴ هفته میبایست ریشه های تازه روییده مو را مجددا رنگ کرد-مدت زمان انجام آن ۱٫۵ ساعت میباشد.

۴- هایلایت(HIGHLIGHT): رشـتـه هایـی از مو را دکلره می کنـنـد تـاروشـنـایـی آن را افزایش دهند – حـاوی آمونیاک و پیروکسید هیدروژن و رنگبر میباشد -مدت زمان انجام آن ۱٫۵ تا ۲ ساعت می باشد.

ترکیبات رنگ مو، روش رنگ کردن و نحوه انتخاب رنگ مناسب…

ترکیبات رنگ مو

رنگ مو در انواع مختلفی همچون کرمها، ژلها، تیوپها و شامپوها در بازاروجود دارد. بــه غیر از رنگدانه های مصنوعی در فرمول رنگ دو عنصر مهم دیگردر آن شرکت دارند:

۱- پیروکسید هیدروژن(HYDROGEN PROXIDE): هـمـان اکـسیـدان می بـاشــد کـه دو وظیفه را بعهده دارد:

تثبیت رنگ مو
اکسیداسیون ملانین
اکـسیدان باعث میگردد تا سولفور از مو خارج گردد بـه همین خاطر استفادهحجم بیش از حد اکسیدان سبب نازکی و زبری تار مو میگردد. اکسیدان در حجمهایمختلف۱۰و۲۰ و ۳۰ کاربرد دارد.

۲- آمونیاک: این ماده قلیایی نقش کاتالیزور را ایفا می کند – رنگ مو راروش می کند-سبب جدا شدن کوتیکول و باز شدن آن می گردد تا رنگ بتواندبـدرون پوسته نفوذ کند.

عمل رنگ شدن چگونه انجام میپذیرد؟

پیش از آنکه عمل رنگ شدن بطور دایم بخواهد صورت بگیرد می بـایستپولکهای قشر خارجی باز گردند برای این کار از آمونیاک استفاده می شود –سـپس اکسـیـدان ملانین را اکسید کرده و رنگدانه جدید طی واکنش شیمیاییابعاد بزرگتر میگردد تـا دیــگر نتواند از کورتکس مو خارج گردد.

دکلره چیست؟

دکلره (DECOLORATION) یا عمل بلیچ (BLEACHING) بـه عمل از بین بردن رنگطبیعی مو اطلاق میگردد. دکلره زمانی انجام می شود که بخواهیم رنگ مو راروشنتر کرده و یا آن کـه از رنـگ مـویی که بیش از ۳ درجه از رنگ طبیعی موروشنتر می باشد اسـتفاده کنیم. در عمل دکلره ملانین (رنگدانه مو) اکسیدمیگردد. همواره پیش از دکلره کردن مو آزمـون حسـاسیـت موسوم به پچ تست(PATCH TEST)را انـجـام دهـیـد زیـرا در صـورت حسـاسیـت آسـیــب جدی بهپوست خواهد زد – همـچنـیـن زنـان بـاردار و افـرادی کـه از قرصهای اعصاباستفاده میکنند نباید عمل دکلره را انجام دهند.

نحوه انتخاب رنگ مو

رنگ موی شما ترکیبی از ۳ رنگ قرمز،زرد و آبی می باشد. این رنگها رنگهایاصلی نام دارند. رنگهای ثانویه شامل نارنجی، سبز و بنفش میباشند. اگر شـمابه تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که رنگ مقابل رنگ دیگر آن رنگ را خنثیمیکند. مثلا هرگاه رنگ موی شما نارنجی باشد رنگ آبی آن را تبدیل به رنگقهوه ای-مشکی می گرداند و یا هرگاه زرد باشد بنفش آن را خنثی می کند. یکیاز عوامل مهم در انتخاب رنگ، رنگ طبیعی موی شما میباشد.

نتیجه نهایی = رنگ طبیعی مو + رنگ موی مورد استفاده

سطح رنگ مو

سطح و یا تراز رنگ مو تعیین کننده میزان روشنی و تیرگی آن میباشد.

در انتخاب رنگ مو ۵ عامل نقش دارند:

۱- رنگ پوست
۲- رنگ طبیعی مو
۳- رنگ چشم
۴- چاقی و لاغری شخص
۵- شخصیت فرد

رنگ موی سر شما می بایست مکمل رنـگ پـوستتان باشد. هیـچگـاه مـویسـرتـان را بیش از ۳-۲ درجه از رنگ طبیعی خود روشنتر و یا تیره ترنکنید.برای تشخیص رنگ سه عامل متفاوت دخیل میباشند که شامل:

۱- تن رنگ: گرمی و سردی رنگ را تعیین می کند. رنگهای گرم: قرمز – نارنجی – زرد و رنگهای سرد: آبی – سبز و بنفش میباشند.

۲- سطح رنگ: روشنی و تیرگی رنگ را تعیین میـکند کــه با افزایش رنگهای مشکی و سفید تغییر می یابد.

۳- ضریب اشباع رنگ: درجه غلظت و یا میزان رنگدانه های موجود را تعیین می کند.

TINT (ته رنگ): بـا افزودن رنگ سـفید بـه یـک رنـگ مشخص ته رنگهای آن رنگ تشکیل میگردد.
SHADE(سایه): با افزودن رنگ مشکی به یک رنگ مشخــص سایه های آن رنگ تشکیل میگردد.
کدام رنگ را انتخاب کنیم؟

۱- افراد با پوست تیره: رنگـهـای شـرابی، مسـی، شـاه بلوطی، فنـدقی، بـادامـی و آجری

۲- افراد با پوست روشن: بـلوند خاکـستـری یـا صدفی، قهوه ای مات، بـلونـد دودی و هایلایت آبی و یا قرمز

۳- افراد با پوستهای گندمگون و برنزه: شـیـری، گـل بـهـی، مسـی، کـرم نـخـودی، قهوه ای، فندقی و عسلی.

۴- افراد با پوستهای صورتی و سرخ: کرم گلی، زیتونی تیره و قهوه ای تیره.

۵- افراد با چشمهای آبی: آبی خاکستری، آبی تیره، قهوه ای و مشکی.

۶- افراد با چشمهای کهربایی: طلایی، فندقی، مسی و قهوه ای سوخته.

۷- رنگهای گرم برای: پوستهای تیره و گندمی و اشخاص لاغر.

۸- رنگهای سرد برای: پوستهای روشن و افراد چاق.

نکاتی در مورد مو و مو های رنگ شده

۱- بخاطر داشته باشید که موهای ظریف بدلیل داشـتـن لایـه کـوتیـکـول نازک تر زودتر از موهای ضخیم رنگ را بخود میگیرد.

۲- هرگاه پوستتان به رنگ مو آغشته شد میتوانید آن را با پودر بچه تمیز کنید.

۳- در آفتاب از کلاه، روسری و محصولات ضد آفتاب استفاده کنید تا از بـی رنـگ شدن و خشکی موهایتان جلوگیری کرده باشید.

۴- شامپو زدن خشن سبب خارج شدن رنگ و خشکی موی سرتان می گردد. بنابراینسر خود را با شامپوهای ویژه موهای رنگ شده با ملایمت شستشو دهید.ازکاندیشنر و تقویت کننده ها استفاده کنید تا رطوبت موهایتان حفظ گردد.

۵- هنگام خشک کردن موهایتان با هوله این کار را با ملایمت انجام دهیـد تـا مـوهـایتان آسیب نبینند.

۶- هنگامیکه موهایتان هنوز خیس میباشند آنها را برس نکشید و بجای آن از یک شانه استفاده کنید.

۷- هنگام استفاده از سشوار موها را زیاد خشک نکنید.زمانی که هنوزمقداری رطوبت دارند آنها را رها کنید. با این کار از ایجاد الکتریسیتهساکن جلوگیری خواهید کرد.

۸- پـیش از وارد شدن در آب اسـتخر مـوهای خود را با آب بـدون کلر شسـتشو داده و از کلاه ویژه شنا نیز استفاده کنید.